top of page

Enkele basisgegevens over EP KI-KI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam

Kintu Kimune betekent eendracht: “We moeten, alle leerkrachten en alle leerlingen samen, één worden.

Samen kunnen we alles aan” (dixit papa Nunu)

 

Een grote school

In het schooljaar 2013-2014 telde de school iets meer dan 1200 leerlingen. In het huidige schooljaar is dat cijfer praktisch identiek (1147 leerlingen).

 

Deze leerlingen zitten verspreid over 4 gebouwen, die elk 5 klassen tellen. Per klas is er één leerkracht. Het personeelsbestand van Kintu Kimune bestaat uit 22 personen: 20 leerkrachten, 1 directeur en 1 adjunct-directeur.

 

De school is als volgt gestructureerd:

  • 1ste leerjaar: 4 klassen

  • 2de leerjaar: 4 klassen

  • 3de leerjaar: 3 klassen

  • 4de leerjaar: 3 klassen

  • 5de leerjaar: 3 klassen

  • 6de leerjaar: 3 klassen

 

In de eerste graad is er een klas meer omdat in deze graad een maximumquotum van 40 leerlingen per klas wordt gehanteerd. Uitzonderlijk zijn er in deze graad ook wel eens klassen van 45 leerlingen (soms ook meer). Vanaf het 3de leerjaar zijn er per jaar niet meer dan 3 klassen.

 

Een goede reputatie

De school dankt zijn goede reputatie o.m. aan deze beperking van het leerlingenaantal in de klassen van de eerste graad. Maar ook aan het belang dat gehecht wordt aan orde en discipline. De directeur is streng, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten. Tijdens zijn dagelijkse ronde waarbij hij elke leerkracht van 2 krijtjes voorziet, merkt hij het meteen als er zaken zijn die niet goed lopen en kan hij meteen bijsturen. De leerlingen van de lagere graad zitten in de lokalen, vlakbij zijn bureau. Daar worden immers de fundamenten gelegd. Tijdens wekelijkse personeelsvergaderingen probeert hij alle leerkrachten op dezelfde lijn te houden. Niet alleen orde en discipline zijn belangrijk, hij verwacht van zijn leerkrachten dat ze hun leerlingen ook graag zien: ‘Devise: amour’!

 

In Kabinda zijn generaties lang, van vader op zoon, in Kintu Kimune gevormd en onderwezen. Een argument dat bij vele ouders meetelt en waar o.m. papa Nunu behoorlijk trots op is: bij stakingen van leerkrachten (o.m. voor loonsverhoging) staakt de school van de Broeders van Liefde nooit mee. De eerste slachtoffers van zo’n staking zijn immers de kinderen (aldus papa Nunu).

Lees meer hierover in de interviews met papa Nunu en directeur Kanyinda

 

De Groupe Scolaire des Frères de la Charité à Kabinda

Kabinda was de tweede missiepost ooit van de Broeders van Liefde in Congo LINK. Toen ze er in 1913 aankwamen startten ze meteen met de bouw van het klooster en de school. In 1915 was het schoolgebouw klaar en gingen de Broeders van start met de basisscholing (= lezen, schrijven en catechese) van enkele leerlingen. In 1918 was de tijd rijp voor voortgezet onderwijs dat in de (koloniale) geest van die tijd in de eerste plaats goede werkkrachten moest opleiden. De school van de Broeders van Liefde bood ook een opleiding schrijnwerkerij en kleermaken aan.

 

De school uit 1915 groeide geleidelijk uit tot een hele scholengroep: de Groupe Scolaire des Frères de la Charité à Kabinda. Naast de lagere school (Kintu Kimune – ong. 1200 lln.) maken dus ook een beroepsschool (Institut Kifulo – ong. 300 lln.; ‘samenleven’) en een secundaire school (Institut Bumune – ong. 900 lln.; ‘eenheid’) deel uit van de scholengroep.

 

De beroeps- en secundaire school hebben elk 3 afdelingen. Resp. Bio-chimie (biochemie), Math-Physiques (wiskunde-fysica), Agronomie (landbouwkunde) en Menuiserie (houtbewerking), Maçonnerie (metsen) en Electricité (elektriciteit).

 

De 3 scholen hebben een goede naam in Kabinda en omstreken. Maar in elk van deze drie scholen is de toestand schrijnend en de nood groot.

bottom of page