top of page

Directeur Kanyinda

 

Bij het begin van het schooljaar gaat directeur Kanyinda in elke klas langs. Hij ziet het als één van de belangrijkste onderdelen van zijn taak om de kinderen te enthousiasmeren. Tijdens dat beginnende gesprekje hamert hij er ook op dat de kinderen op school hun gereedschap mee hebben. Zonder utiles de travail kunnen ze op school (hun champs de travail) immers niets beginnen. Ze krijgen ook heel duidelijk de boodschap mee om dit aan hun ouders door te vertellen. De ouders zelf worden in de loop van september naar de school uitgenodigd om deze boodschap ook nog eens rechtstreeks van de directeur te horen. Onderwijs is immers niet enkel de taak van de school; ouders dragen ook verantwoordelijkheid!

 

Het devies van directeur Kanyinda is - naast orde en discipline - ‘amour’. Je moet je leerlingen graag zien. Regelmatig beklemtoont hij dit in zijn toespraken voor zijn leerkrachten. Zelf brengt hij de Pedagogie van de Caritas ook in praktijk: Leerlingen wiens ouders het echt niet kunnen betalen krijgen de schriften en het schrijfgerief dat ze nodig hebben om de lessen te kunnen volgen gratis.

 

Zelf verdient hij als directeur amper 87€ per maand; zijn leerkrachten verdienen nog minder (70€). Maar 'de toekomst van de kinderen moet onze eerste bekommernis zijn'; zegt hij aan zijn leerkrachten. 'Daarvoor moeten we ons opofferen'.

 

 

 

 

 

 

Fotomap met downloadbare foto's van directeur Kanyinda:

bottom of page