top of page

De noden

 

Zowel directeur Kanyinda als papa Nunu hebben het in hun interview uitgebreid over de noden van de school. Kort samengevat: de noden zijn groot in Kabinda.

 

Twee van de vier gebouwen dreigen in te storten en moeten vervangen worden door nieuwbouw (twee nieuwe gebouwen van elk 6 klassen). Dit zijn gebouwen die opgetrokken zijn uit adobestenen; bakstenen die gedroogd zijn in de zon en nooit in een noven gebakken werden. De overige twee gebouwen moeten dringend gerenoveerd worden: daken, plafonds en muren moeten hersteld worden, er moeten overal vloeren komen en (metalen) ramen en deuren. De hele school moet ook voorzien worden van elektriciteit. Ook op vlak van uitrusting is er nog heel wat werk aan de winkel: in veel klassen is er nog steeds een tekort aan banken en is het bord zodanig beschadigd dat er niet op te schrijven valt. Daarnaast is er ook een dringende nood aan handboeken en ander didactisch materiaal. De directeur droomt ook van een kopieermachine, zodat de leerlingen die geen handboek kunnen kopen toch over het nodige lesmateriaal kunnen beschikken.

 

De totale kosten voor de renovatie en nieuwbouw van Kintu Kimune zijn geraamd op €247 000.

 

Broeder Jean Mbeshi gaf zelf aan dat we het hele project vermoedelijk niet met het geld van de Zuidactie alleen zullen kunnen dragen. Daarom stelde hij voor – in samenspraak met Broeder Generaal en André Ornelis –om het geld dat met de Zuidactie ingezameld wordt te besteden aan de nieuwbouw en uitrusting ervan. Het overige geld probeert men langs andere kanalen in te zamelen.

 

ALLONS-Y POUR KI-KI! En laat ons meer dan ooit gedreven actie voeren voor Kintu Kimune. Omdat het een goede school is, maar vooral omdat het om de toekomst van duizenden kinderen gaat!

 

Enkele prijzen – om een idee te geven hoe het door jou geschonken of door jouw school/instelling ingezameld geld besteed zal worden:

 

Nieuwbouw:

                = 2 x 6 klassen van 7x8 m (= norm van een klas in Congo); of 7 x 48 m x 2

                in Kasaï bedraagt de kostprijs van een constructie ongeveer $380/m2 (= ‘all-in’ kostprijs (dus ook materiaal, transport, werkuren, …):

               

              -> Totale kostprijs: 7 x48 x2= 673 m2 x 380$= 255.360$ of €199.500

               -> voor 1 klas: 21.280$ = €16.625 (aan een koers van €1/$1,28)

               -> voor 1 baksteen: €14,5 (prijs berekend aan 1196 stenen per klas – daarbij rekening houdend met de hoogte van de klassen, de

                    grootte van de Congolese bakstenen, de dikte van de voegen en de m² openingen voor de ramen en deuren)

 

Banken: $50 à 60 = €40 à €48

 

Bord:      $30 =€24    

 

Enkele foto's ter illustratie en de kostenraming door Broeder Jean Mbeshi.              

 

bottom of page