top of page

De Broeders van Liefde in Congo

Alle bijdragen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op: Br. R. Stockman F.C., Naar den Kongo. 100 jaar Broeders van Liefde in Congo. Halewijn, Antwerpen, 2011.

 

De eerste Broeders van Liefde arriveerden in het toenmalige Belgisch-Kongo op 8 september 1911, 3 maanden en 2 dagen na hun vertrek uit de Antwerpse haven - uitgezwaaid door de kabinetschef van het Ministerie van Koloniën, oversten, medebroeders, vrienden en familie.

 

Met de stichting in Lusambo – de eerste missiepost van de Broeders van Liefde ooit – kreeg de congregatie er een nieuwe dimensie bij: de missionering. De apostolaatswerken van de Broeders van Liefde ‘in den Kongo’ startten met onderwijs; vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw kwam hier ook de zorg voor mensen met een handicap bij en de laatste jaren werd ook geestelijke gezondheidszorg een domein binnen het Congolese apostolaat.

 

Het duurde lang voor lokale Broeders intraden maar vandaag is de regio een zelfstandige entiteit binnen de congregatie gerund door Congolese Broeders, blijvend ondersteund vanuit de congregatie. Van alle landen in Afrika en Azië is Congo het land met het grootste aantal Broeders (zo’n 100-tal), kloosters en apostolaatswerken (13). Regelmatig komen vragen om ook in andere gebieden van Congo de zorg voor de meest uitgestotenen op te nemen. Ondertussen werken ook Congolese Broeders in andere landen en werden ze zo op hun beurt missionaris. In de voetstappen van hun illustere voorgangers zetten ze het charisma van Stichter Vader Triest voort en geven dit op hun eigen wijze gestalte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basistekst:

 

bottom of page