Misbruik

Hoezo?

Kinderen met een beperking worden drie tot vier keer vaker slachtoffer van seksueel geweld dan kinderen zonder beperking. Kinderen met een beperking weten vaak niet hoe ze zich kunnen beschermen of verdedigen tegen iemand die misbruik van hen wil maken.

Oorzaak?

Kinderen met een beperking zijn erg kwetsbaar voor misbruik. Iedere beperking maakt het kind kwetsbaar op een eigen manier. Een kind met een fysieke beperking dat niet goed kan lopen bijvoorbeeld, kan minder gemakkelijk vluchten, terwijl een kind met een verstandelijke beperking makkelijker misleid kan worden.

 

Seksualiteit van mensen met een beperking is een taboe in Ethiopië. Ook dat maakt kinderen met een beperking kwetsbaar. De seksuele ontwikkeling van kinderen met een handicap wordt genegeerd en er wordt verondersteld dat deze kinderen nooit seksueel actief zullen zijn. Met deze kinderen wordt dan ook niet over voorlichting gepraat, want “ze hebben het niet nodig”. Dit maakt dat deze kinderen hier geen kennis over hebben en ook niet weten hoe ze zich kunnen beschermen of verdedigen. Het risico op seksueel geweld bij kinderen met een beperking is bovendien ook groter omdat daders aannemen dat hun slachtoffers geen hiv of andere geslachtsziekten hebben.

 

Gevolg?

Het gevolg is dat de kinderen met een beperking vaak niet naar school gaan uit angst voor het gedrag van anderen tegenover hen. Sommigen hebben angst dat een voorval zich nog eens zou voordoen of zijn in het algemeen bang voor wat kan gebeuren. Ze hebben het gevoel dat ze zelf minder controle hebben over wat er rond hen en met hen gebeurt dan anderen.

Na een aanranding voelen deze kinderen zich vaak nog meer geïsoleerd. Tegelijk is er nog minder begrip voor afwijkend gedrag dat ze naar aanleiding van een aanranding kunnen vertonen. Zo voelen ze zich nog eenzamer en nog meer onbegrepen, en trekken ze zich nog meer terug, in plaats van steeds meer deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

 

Oplossing?

Voor de kinderen kan seksuele voorlichting voor hen én hun omgeving een belangrijke bijdrage leveren om meer zelfbewustzijn en zekerheid te geven. Het bespreekbaar maken van het taboe en de kennisoverdracht versterkt de weerbaarheid en het zelfvertrouwen.

Ook de ouders spelen een belangrijke rol. Ouders kunnen geïnformeerd worden over de gevaren, kunnen situaties leren herkennen en kunnen worden aangeleerd om hun kind weerbaar te maken. Br. Saul en Br. Edouard besteden ook hier aandacht aan.

Meer achtergrondinfo: