top of page

Geen onderwijs

Hoezo?

De Unesco heeft berekend dat minder dan 1% van de kinderen met een beperking in Ethiopië basisonderwijs volgt. In de regio van Yirgachaffe is dit bijvoorbeeld maar 0,3%. Nochtans heeft ieder kind wereldwijd recht op onderwijs, ook als je een beperking hebt en in Ethiopië woont.

Oorzaak?

  • Ethiopië heeft nagenoeg geen scholen voor buitengewoon onderwijs. De weinige scholen die er zijn, zijn overbevolkt.  De leerkrachten zijn nauwelijks opgeleid om les te geven aan deze kinderen en er is geen aangepast didactisch materiaal. Inclusief onderwijs bestaat wel op papier, in de beleidsdocumenten, maar is in de praktijk zo goed als onbestaande.

  • Scholen voor buitengewoon onderwijs liggen vaak op uren afstand. Een internaat is meestal onbetaalbaar voor de ouders.

  • De slechte kwaliteit van het onderwijs zorgt ervoor dat de kinderen weinig of geen vooruitgang boeken in hun ontwikkeling. De ouders vinden het daarom zinloos om hun kinderen nog naar school te sturen en laten hen liever veilig thuis.

 

Gevolg?

Als kinderen geen enkele vorm van onderwijs krijgen, dan heeft dit uiteraard gevolgen voor hun algemene ontwikkeling. Dit is nog meer zo bij kinderen met een verstandelijke beperking. Zij leren immers heel traag. De kleine stapjes die ze zetten, komen er pas na intensieve begeleiding. Degelijk onderwijs is voor hen dus nog belangrijker dan voor kinderen zonder beperking.

Oplossing?

Br. Saul en Br. Edouard begeleiden momenteel een 20-tal kinderen met een beperking en hun ouders. Ze geven individueel onderwijs aan huis, aangepast aan het niveau en vaardigheden van elk kind. In de toekomst hopen ze meer kinderen te kunnen bereiken door de opstart van een eigen dagcentrum voor buitengewoon onderwijs. Dit project moet de overheid inspireren om gelijkaardige projecten op te starten op andere plaatsen in Ethiopië.

Meer achtergrondinfo:

bottom of page