top of page

Plannen: stap voor stap

Br. Saul en Br. Edouard willen hun activiteiten in Yirgachaffe stap voor stap verder uitbouwen. Ze willen er vooral een duurzaam project van maken dat door de lokale gemeenschap wordt gedragen.


Ze gaan verder met hun huidige activiteiten:

  • Thuiszorg en -onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking.

  • Begeleiding van hun ouders.

  • Sportactiviteiten voor kinderen met en zonder beperking om stigmatisering tegen te gaan.

 

Daarnaast willen ze zichzelf en hun medewerkers verder bijscholen via vormingen en uitwisselingen.


Binnenkort willen ze ook van start gaan met een kleinschalig dagcentrum waar ze de kinderen
individueel of in klein groepjes zorg en onderwijs aanbieden. Op die manier kunnen ze meer kinderen
bereiken en hen efficiënter de nodige ondersteuning bieden.

Als tijdelijke oplossing hebben ze voorlopig twee oude zeecontainers ingericht (zie onder) om in kleine groepjes les en therapie te kunnen geven.

bottom of page