top of page

Stanislas: 3 jaar zoektocht naar een oplossing

Op een nacht werd het gezin Mbilizi opgeschrikt door een luide kreet en een harde bonk. Stanislas was uit zijn bed gevallen en had het bewustzijn verloren. Later zou blijken dat dit zijn eerste epilepsieaanval was. Stanislas begon zich anders te gedragen dan voorheen. Hij was norser, begon te spijbelen en antwoordde niet meer toen hem iets werd gevraagd. Hij werd geschorst op school.

 
Zijn moeder, een diepgelovige vrouw, was ervan overtuigd dat hij bezeten was door boze geesten. Stanislas had haar immers verteld dat hij vreemde figuren zag tijdens zijn aanvallen. Ze nam hem daarom mee naar gebedsdiensten van de pinkstergemeenschap, om deze geesten te verdrijven. Maar uren gebed, ook tegen betaling, brachten geen beterschap.

 

De predikant stelde daarom voor om hem mee te nemen naar Goma, zo’n 200 km ten noorden van Bukavu, de stad waar Stanislas woont. De boze geesten die hem in Bukavu kwelden, zouden hem misschien met rust laten als hij van omgeving verandert. Na een aantal weken te hebben rondgereisd met deze predikant, keerden ze samen terug naar Bukavu. De predikant vertelde zijn ouders dat hij 4 van de 7 geesten had kunnen verdrijven. Stanislas ging weer naar school. Maar al vlug kreeg hij opnieuw een aanval en moest hij de school weer verlaten. 


Uiteindelijk zocht het gezin hun toevlucht bij een traditionele genezer. Die stelde voor het eerst vast dat Stanislas epilepsie heeft. Hij gaf hem een speciale drank die hij dagelijks moest innemen en een zalf om zijn lichaam mee in te smeren. Maar ook deze “behandeling” bracht geen beterschap.


Drie jaar na zijn eerste aanval kwam de vader van Stanislas toevallig in contact met Dr Eric van SOSAME. Na een gesprek en een EEG-scan werd vastgesteld dat het probleem zich bij Stanislas voordoet in de temporaalkwab, een zijdelings deel van de hersenen. Dit verklaart zijn verandering in zijn gedrag en karakter en de stoornissen van zijn visuele waarneming, zijn zogezegde hallucinaties. 

De arts schrijft hem de juiste medicatie voor. Een nieuw, aanvalsvrij leven kan beginnen!

bottom of page