Blind of slechtziend in Rwanda

"Armoede maakt blind,

blindheid maakt arm."

Slechts 18 oogartsen 

Ondanks de economische vooruitgang van het land in de voorbije jaren, behoort Rwanda nog steeds tot de armste landen ter wereld. Dit maakt dat - ondanks de verplichte ziekteverzekering - er in het land nog heel wat mensen moeilijk toegang krijgen tot goede gezondheidszorg. Vooral wanneer het om aandoeningen gaat die een specialisatie vereisen zoals oogheelkunde. In Rwanda zijn er bv. maar 18 oogartsen in heel het land. Bij ons in België, een land met een gelijkaardig bevolkingsaantal, zijn dit er 70 keer meer. 

Vermijdbare blindheid

In Rwanda, net als in heel wat andere Afrikaanse landen, zijn er heel wat mensen die een "vermijdbare blindheid" hebben. Het gaat dan om een oogaandoening die medisch te behandelen is.  80% van de visuele beperkingen wereldwijd kan immers voorkomen of behandeld worden. Maar meestal weet de patiënt niet dat hij kan behandeld worden, of heeft hij de financiële middelen er niet voor. In Rwanda is 68% van de visuele beperkingen een gevolg van katarakt. Nochtans kan deze aandoening via een eenvoudige operatie verholpen worden. 

Blinden in armoede

Dit maakt dat er in Rwanda naar schatting 57.000 blinden zijn. Slechts 1 op 10 onder hen kan zich een witte stok aanschaffen om hun mobiliteit te vergroten. Dit toont aan dat heel wat blinden in extreme armoede leven. Ze zijn levenslang afhankelijk van de goodwill van hun familie, of moeten alleen zien te overleven door op straat te bedelen. 

Armoede maakt blind en blindheid maakt arm. Slechts een kleine minderheid van de blinde of slechtziende jongeren volgt secundair onderwijs. Hierdoor zijn hun kansen om later werk te vinden minimaal en het risico om in extreme armoede te verzeilen bijzonder groot.  

Onderwijs cruciaal

Onderwijs kan hier verandering in brengen. Onderwijs kan de vicieuze wisselwerking tussen armoede en visueel beperking doorbreken. Wie een degelijke opleiding geniet, kent de risicofactoren voor oogaandoeningen en zal sneller medische hulp inschakelen. Wie een visueel beperking heeft, kan dankzij goed onderwijs toch een goede baan met een eerlijk salaris krijgen en vermijdt zo de extreme armoede. 

Stigmatisering

In Rwanda, net als op heel wat andere plaatsen in de wereld, wordt een beperking nog vaak - zij het niet veralgemeend - geassocieerd met duistere krachten. In sommige gemeenschappen, vooral op het platteland, wordt de geboorte van een blind kind vaak als een straf beschouwd voor een zonde die één van de ouders zou hebben begaan. Het volledige gezin wordt hierdoor gestigmatiseerd door de gemeenschap. Vaak verlaat één van beide partners na de geboorte het gezin, uit overtuiging dat de andere partner de oorzaak is van de blindheid en daarvoor ook schuld treft. Het eenoudergezin wordt hierdoor nog meer in de armoede geduwd en het blinde kind krijgt hierdoor nog minder kans op een goede gezondheidszorg en onderwijs. De Broeders van Liefde in Rwamagana zien het dan ook als hun taak om de bevolking te sensibiliseren en zo halt toe te roepen aan de stigmatisering.

Rwanda

  • 19de armste land ter wereld

  • 1/3 kinderen -5 j. ondervoed

  • 1/4 gezinnen heeft geen zuiver drinkwater

  • 40% overleeft met minder dan €2/dag

IMG_5513.jpg
IMG_5438.jpg
IMG_5300.jpg
IMG_4816.jpg
rwamagana - lagere blindenschool.jpg
IMG_5078_edited.jpg